forum     goście     linki     kontakt     szukaj     start         
Nasze informacje
Wystawa
Archiwum
Tamte czasy
Nasza sonda
Adam Michnik nie został zaproszony na prezydencką uroczystość z okazji Marca 68. Fakt ów oceniasz:
negatywnie
pozytywnie
zobacz wyniki
archiwum sond

Małopolska
WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW 
Edward Nowak
W latach 1980 - 1988 działacz NSZZ Solidarność. Działalność związkową rozpoczął 19 sierpnia 1980 roku: w czasie 3 dniowego strajku na wydziale Zgniatacz Huty im. Lenina w Krakowie był w jego komitecie strajkowym. Później m.in. członek Komisji Robotniczej Hutników w Hucie im. Lenina w Krakowie, Przewodniczący Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego Huty im. Lenina, delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność w Gdańsku a także na Zjazd Regionalny w Tarnowie.

W NSZZ Solidarność zajmował się przede wszystkim problematyką gospodarczą. Reprezentował Hutę w tzw. SIECI wiodących Zakładów Pracy NSZZ Solidarność. Jeden z głównych twórców opracowanego przez NSZZ Solidarność programu gospodarczego naszego kraju oraz projektu tzw. Przedsiębiorstwa Społecznego, stanowiącego alternatywę wobec rządowych projektów zarządzania przedsiębiorstwami formułowanymi przez ówczesny rząd PRL.

Współtworzył ruch spółdzielczy w tym przede wszystkim Spółdzielnię Mieszkaniową organizowaną przez NSZZ Solidarność jako niezależną inicjatywę związkową wespół z ś.p. Mirosławem Dzielskim - doradcą KRH - znanym filozofem chrześcijańsko-liberalnym. Spółdzielnia przetrwała stan wojenny i zbudowała osiedle mieszkaniowe.

Wraz z Haliną Bortnowską organizował tzw. Uniwersytet Demokracji, niezależną inicjatywę mającą za zadanie uczenie zasad demokracji poprzez system warsztatów.

Po wybuchu stanu wojennego aresztowany i skazany przez sąd wojskowy na 3,5 roku więzienia, z czego w więzieniu przebywał od 01.1982 do 08.1983. W więzieniu opracował pierwszy w Polsce (tamtego czasu) projekt Statusu Więźnia Politycznego, za który ukarany został karą 1 miesiąca tzw. pawilonu izolacyjnego.

Po wyjściu na wolność (w ramach amnestii) przyjęty ponownie do Huty im. Lenina lecz nie na swój wydział Walcownia Zgniatacz ale do małego Działu Inwestycji, aby - jak to uzasadniano - ograniczyć jego negatywny wpływ na załogę. Działalność związkową kontynuował przede wszystkim w jawnych formach, uczestnicząc w protestach, pochodach, podpisując różnorodne petycje, przekazując informacje o represjach, o formach oporu społecznego niezależnym mediom w kraju i za granicą, przekazując informacje o sytuacji w regionie innym osobom działającym w opozycji, także m.in. współtworząc Komitet Pomocy Więzionym za Przekonania a w 1984 roku Inicjatywę Obywatelską w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy". Przez cały okres ściśle współdziałałem głównie z Mieczysławem Gilem, Stanisławem Handzlikiem, Janem Ciesielskim, Grzegorzem Surdym.

Ponownie aresztowany i skazany na 3 miesiące w 1985 r za rzekome kierowanie pochodem 3-Majowym w Krakowie. Po wyjściu z więzienia zwolniony z HiL, pozostawał bez pracy.

W 1986 roku z jego inicjatywy doszło do reaktywowania jawnej działalności Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność. Uważał, że tylko formy działalności jawnej mogą być skuteczne i przeciwdziałać utracie poparcia społecznego i służyć przywróceniu związku Solidarność.

W lutym 1988 roku wraz z kolegami bez powodzenia zamierzał rozpocząć strajk w walcowni, gdzie doszło jednak do tzw. strajku wiosennego. Otrzymał zadanie pozostać na zewnątrz huty i zorganizować przekaz wiadomości o strajku a w razie aresztowania Stanisława Handzlika i Jana Ciesielskiego, którzy weszli do huty, kontynuować działalność. Po rozbiciu strajku ponownie na krótko aresztowany.

Po uwolnieniu zainicjował tworzenie tzw. Komitetów Organizacyjnych NSZZ Solidarność, czyli jawnej działalności związkowej. W Kościele w Mistrzejowicach odbywały się regularne zebrania związkowe.

Uczestniczył też w nieudanej próbie zorganizowania strajku w Hucie im . Lenina w sierpniu 1988 roku, (Strajku solidaryzującego się z Gdańskiem).

W czerwcu 1989 r. wybrany posłem na Sejm X Kadencji. Pracował w komisji specjalnej przygotowującej pakiet ustaw reform gospodarczych Polski.

Od 1989 roku jest członkiem Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. W tym roku wystąpił także z ideą reaktywowania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Założył tę izbę wraz z innymi i był jej Prezydentem od 1989 do 1994 r. Równocześnie był członkiem władz Krajowej Izby Gospodarczej.

Współtworzył pierwsze niezależne radio w tej części Europy, RMF FM.

Był wiceprezydentem Krakowa, trzykrotnie wiceministrem resortów gospodarczych, pracował dla pięciu premierów, kilkukrotny pełnomocnik rządu.

Zajmował się różnorodną problematyką gospodarczą jednak za swoje największe osiągnięcia uważa m.in. opracowanie Założeń Polityki Przemysłowej Polski, przyjęte przez rząd premier Suchockiej. Opracował także koncepcję tworzenia w Polsce Parków Przemysłowych a na ich podstawie ustawę o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Później przez 8 miesięcy pobytu w Mielcu doprowadził do utworzenia SSE Euro Park w Mielcu.

Prowadził restrukturyzację Regionu Wałbrzyskiego, polegającą na likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego (doprowadzeniu do zaprzestania wydobycia tam węgla ) oraz równocześnie kreowaniu nowych rozwiązań i przyszłych wizji rozwoju regionu.

Kierował opracowaniem wielu programów sektorowych , w tym np. przemysłu stoczniowego, farmacji, ciężkiej chemii, itd.

Opracował założenia polityki motoryzacyjnej Polski. Negocjowałem z powodzeniem inwestycje w Polsce koncernu General Motors i Volkswagen i wiele innych inwestycji w różnych sektorach.

Zainicjował tworzenie przez Ministra Gospodarki tzw. Raportów o Stanie Gospodarki Polski, zawierających szczegółowe informacje nt. różnych aspektów rozwoju kraju oraz prace nad stworzeniem tzw. Prawa Przemysłowego.

Był przewodniczącym Rządowej Komisji ds. kopalni Soli w Wieliczce, która opracowała 30 letni program ratowania tej kopalni.

Przez czternaście miesięcy pracował w rządzie Premiera Jerzego Buzka podczas których opracował Program Restrukturyzacji Hutnictwa, w tym konsolidację w koncern Polskie Huty Stali oraz Ustawę o Restrukturyzacji Hutnictwa. Opracował program, którego nie udawało się opracować przez dwanaście lat.

Był także prezesem i dyrektorem wielu firm, w tym np. przeprowadził gruntowną restrukturyzację firmy oraz Grupy Kapitałowej Zasada S.A. Kierował marketingiem i rozwojem firmy Jelcz. Nadzorował restrukturyzację fabryki autobusów Autosan w Sanoku. Utworzył nowe firmy logistyczne w Kutnie i Warszawie. Zarządzał budową w Krakowie jednego z najnowocześniejszych centrów technicznych na świecie firmy Delphi. Był Dyrektorem tego Centrum.

Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.
WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW 
Twój komentarz może być pierwszy
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
  
za: Promieniści nr 10/86 z 1987-02-16
Internetowe Archiwum Opozycji Demokratyczej w Małopolsce lat 1976-1989
           Realizowane przy współudziale Stowarzyszenia dla Małopolski            
poleć ten serwis znajomemu