forum     goście     linki     kontakt     szukaj     start         
Nasze informacje
Wystawa
Archiwum
Tamte czasy
Nasza sonda
Adam Michnik nie został zaproszony na prezydencką uroczystość z okazji Marca 68. Fakt ów oceniasz:
pozytywnie
negatywnie
zobacz wyniki
archiwum sond

Małopolska
BIOGRAMY USZEREGOWANO W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ
LISTA W TRAKCIE TWORZENIA
BIOGRAMY
Marian Banaś   
Marian Banaś (ur. 1955), prawnik, w latach 1974-1990 działacz niepodległościowy i opozycyjny. Założyciel tajnej organizacji studenckiej o nazwie Akcja na Rzecz Niepodległości, współzałożyciel Instytutu Katyńskiego, w 1979 r. współtworzył Konfederację Polski Niepodległej. W latach 1980-81 doradca prawny w ZR NSZZ Solidarność "Małopolska". W stanie wojennym aresztowany i skazany na cztery lata więzienia. Redaktor naczelny pisma Homo-homini.   więcej  >>
Adam Brincken   
Adam Brincken (ur. 1951), profesor ASP w Krakowie, gdzie prowadzi pracownię malarstwa. Aktywny działacz Solidarności w Akademii Sztuk Pięknych. Współautor 96 postulatów tworzących nową wizję Akademii. W latach 1981-1989 współtwórca Ruchu Kultury Niezależnej. Uczestnik i animator wielu wystaw. Współautor Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w 1989 roku w Krypcie oo Pijarów w Krakowie.   więcej  >>
Andrzej Dańko   
Andrzej Dańko (ur. 1945), mechanik w Krakowskich Zakładach Armatury. W NSZZ "S " od roku 1980. Po 13 XII 1981 jeden z przywódców strajku w KZA, działacz struktur podziemnych. Członek RKS i jawnego RKS Małopolska. Główny animator działalności Stowarzyszenia dla Małopolski, organizatora wielu wystaw i przedsięwzięć dokumentujących działalność opozycji demokratycznej w Małopolsce.   więcej  >>
Zbigniew Fijak   
Zbigniew Fijak (ur. 1953), absolwent etnografii UJ, w Solidarności od września 1980. Współorganizator struktur "S" na UJ. Po 13 grudnia 1981 działacz podziemnych struktur "S". W 1982 szef poligrafii RKW. Aresztowany we wrześniu 1982, w 1983 skazany na 2 lata więzienia.   więcej  >>
Kazimierz Fugiel   
Kazimierz Fugiel (ur. 1941, zm. 2007) pracownik HiL, w sierpniu 1980 organizator strajku w Zakładzie Mechanicznym Huty. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc rodzinom internowanych, więzionych i potrzebujących przy kościele Arka Pana w Nowej Hucie. Założyciel i prezes Towarzystwa Solidarnej Pomocy.   więcej  >>
Mieczysław Gil   
Mieczysław Gil (ur. 1944), działacz związkowy, opozycjonista, w Solidarności od początku jej tworzenia. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował strajki w Hucie im. Lenina i regionie. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. W latach 1989-1993 poseł na Sejm, pełnił funkcję przewodniczącego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.   więcej  >>
Janina Gościej   
Janina Gościej (ur. 1942), absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka języka polskiego w liceach ogólnokształcących w Zakopanem. W "S" od roku 1980, przewodnicząca KZ Pracowników Oświaty "S" w Zakopanem. W 1981 w członek Prezydium ZR. Internowana 29 grudnia 1981, więziona w Gołdapi, zwolniona w marcu 1982. 1982-89 działaczka podziemnych struktur "S".   więcej  >>
Stanisław Handzlik   
Handzlik Stanisław (ur. 1943), pracownik Huty im. Lenina. W "S" od września 1980. Przewodniczący Komitetu Robotniczego Walcowni Zgniatacz. Po pacyfikacji strajku w ukryciu. Organizator struktur podziemnych "S", od stycznia 1982 wiceprzewodniczący RKW Małopolska, jeden z sygnujących nazwiskiem dokumenty RKW. Aresztowany 24 czerwca 1982, skazany na 4 lata więzienia. Członek jawnej Komisji Robotniczej Hutników.   więcej  >>
Tadeusz Isakowicz-Zaleski   
Tadeusz Isakowicz-Zaleski (ur. 1956), ksiądz, duszpasterz Ormian w Polsce, współzałożyciel wspólnoty "Wiara i Światło", Schroniska dla niepełnosprawnych w Radwanowicach i Fundacji im. Brata Alberta. Od 1985 współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Mistrzejowicach, w maju 1988 kapelan strajku w Nowej Hucie. Już jako kleryk związany z niezależnymi pismami "Spotkania" i "Krzyż Nowohucki".   więcej  >>
Kazimierz Jancarz   
Ksiądz Kazimierz Jancarz (ur. 1947, zm. 1993), duszpasterz hutników i krakowskiej "Solidarności". Organizował w Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach Msze Święte za Ojczyznę. W roku 1988 - podczas strajku w hucie im. Lenina utworzył wikariat hutniczy. Ostatni okres życia spędził w parafii w Luborzycy pod Krakowem, gdzie założył m.in. Parafialne Gimnazjum Gospodarcze.    więcej  >>
Władysław Kielian   
Władysław Kielian (ur. 1952), działacz NSZZ Solidarność, w Związku od 1980 roku, w stanie wojennym organizował m.in. Fundusz Pomocy Pracowniczej. Aktywny uczestnik strajku w HiL w 1988 roku. Od 1991 roku przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników.   więcej  >>
Andrzej Kurzbauer   
Andrzej Kurzbauer (ur. 1954), pracownik naukowo badawczy IMiUZ, po wprowadzeniu stanu wojennego działacz opozycyjny i drukarz. Członek jawnego Prezydium RKS Małopolska. W 1989 roku odtwórca systemu kolportażu prasy związkowej w regionie.   więcej  >>
Żdana Łukawiecka-Lassota   
Od 1980 roku aktywy działacz NSZZ Solidarność, przewodnicząca komisji zakładowej, Regionalny Koordynator Komisji Służby Zdrowia. W stanie wojennym wspierała ruch konspiracyjny.   więcej  >>
Maciej Mach   
Maciej Mach (ur. 1955), pracownik Huty im. Lenina. Inicjator Komitetu Ocalenia Solidarności. Jesienią 1982 współorganizator i przewodniczący Tymczasowej Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, od 1983 delegat do Regionalnego Komitetu Solidarności. Współorganizator sieci kolportażu w HiL, kolporter wydawnictw podziemnych.   więcej  >>
Ryszard Majdzik   
Ryszard Majdzik (ur. 1958), robotnik, działacz opozycyjny, wydawca pism podziemnych. Związany z Elbudem, w sierpniu 1980 r. stanął na czele najdłuższego strajku okupacyjnego w Małopolsce. Przed stanem wojennym pełnił funkcję komisarza strajkowego regionu Małopolska. 13 grudnia 1981 r. internowany. Po 51 dniowej głodówce przewieziony do szpitala skąd zbiegł. Pozbawiony pracy, wielokrotnie szykanowany. Do "Elbudu" przyjęty ponownie w 1990 r.   więcej  >>
Wojciech Marchewczyk   
Wojciech Marchewczyk (ur. 1951), działacz niepodległościowy i opozycyjny. Zaangażowany w przerzut przez granicę wydawnictw paryskiego Instytutu Literackiego, przesłuchiwany w procesie "taterników", sympatyk SKS. Od marca 1982 do lipca 1989 roku redaktor i wydawca podziemnego pisma członków NSZZ "S" HiL "Hutnik", a także Obserwatora Wojennego" (1982-1985) i miesięcznika "Bez Dekretu".   więcej  >>
Barbara Niemiec   
Barbara Niemiec (ur. 1943), doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. W 1980 r. współorganizowała NSZZ "Solidarność" na UJ. Po 13 grudnia 1981 r. tworzyła i działała w podziemnych strukturach S, była członkiem ścisłego kierownictwa Regionalnego Komitetu Solidarność Małopolska. Publikowała w prasie podziemnej. Regadowała "Wolną Myśl" i "Kronikę Małopolską".   więcej  >>
Edward Nowak   
Edward Nowak (ur. 1950), działacz NSZZ Solidarność (1980-89), delegat na Zjazd Regionalny oraz I Krajowy Zjazd Związku. Więzień polityczny (I.1982-VIII.1983; V-VII.1985). Współtwórca samorządu pracowniczego. Poseł na Sejm X kadencji (1989-91). Pełnił funkcje wiceprezydenta Krakowa, dwukrotnie wiceministra przemysłu i handlu a także wiceministra gospodarki.   więcej  >>
Tadeusz Piekarz   
Tadeusz Piekarz (ur. 1941, zm. 2005), działacz państwowy, w latach 1990-1995 wojewoda krakowski, twórca apolitycznej administracji regionalnej. W 1980 członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Krakowie, później członek Zarządu Regionu Małopolska. W stanie wojennym brał udział w pracach struktur podziemnych Związku, internowany, kilkakrotnie zatrzymywany.   więcej  >>
Stanisław Pyjas   
Stanisław Pyjas (ur. 1953, zm. 1977), działacz opozycyjny okresu PRL. Był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1976 - 1977 spontanicznie włączył się do organizowania protestów przeciwko represjom władzy wobec robotników Radomia i Ursusa. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników. 7 maja 1977 został zamordowany w kamienicy przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie.   więcej  >>
Józef Ruszar   
Józef Ruszar (ur. 1951), publicysta katolicki zajmujący się współczesną literaturą, filozofią i religią. W latach 70. działał w Duszpasterstwie Akademickim "Beczka" i uczestniczył w przedsierpniowej opozycji demokratycznej w Polsce, współtworząc m.in. w 1977 roku Studencki Komitet Solidarności w Krakowie. W stanie wojennym internowany. Lata 1983-96 spędził na emigracji w Niemczech i USA. Zdjęcie pochodzi z roku 1983.   więcej  >>
Bogusław Sonik   
Bogusław Sonik (ur. 1953), dziennikarz, działacz samorządowy. W latach 70. zakładał Studencki Komitet Solidarności w Krakowie, współpracował z KOR. W roku 1980 brał aktywny udział w tworzeniu i organizowaniu struktur NSZZ "Solidarność", do 1982 wiceprzewodniczący Związku w Małopolsce. Internowany. W latach 1983-1996 przebywał we Francji. Stamtąd wspomagał opozycję w Polsce.   więcej  >>
Teresa Starmach   
Teresa Starmach (ur. 1949), nauczycielka, w Solidarności od 1980 roku. Działaczka konspiracyjnych struktur podziemnej Solidarności Region Małopolska, łączniczka Krajowej i Regionalnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej.   więcej  >>
Andrzej Warchałowski   
Andrzej Warchałowski (ur. 1946), dziennikarz. We wrześniu 1980 tworzył struktury Solidarności w OTV Kraków. Delegat i dziennikarz w I Zjeździe Solidarności w hali Olivii w Gdańsku. Mimo wielkich trudności ze strony SB codziennie przekazuje widzom południowo-wschodniej Polski relacje z sali obrad. W stanie wojennym internowany. Zmuszony do opuszczenia Polski, wyjeżdża do Niemiec.   więcej  >>
Bronisław Wildstein   
Bronisław Wildstein (ur. 1952), dziennikarz, publicysta, pisarz. W latach 70. działacz Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie i współpracownik KOR. Współzałożyciel krakowskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 2001 roku doprowadził do ujawnienia tajnego współpracownika SB o pseudonimie "Ketman", którym okazał się dziennikarz Gazety Wyborczej Lesław Maleszka.   więcej  >>
Jerzy Zdrada   
Jerzy Zdrada (ur. 1936), profesor UJ, przewodniczący KZ "S" w placówkach PAN w Krakowie, działacz podziemnej "S", współredaktor "Biuletynu Małopolskiego". Od stycznia 1982 w strukturach RKW. W maju 1982 delegowany do tzw. grupy merytorycznej TKK. Od sierpnia 1983 współtwórca i wiceprzewodniczący RKS Małopolska. Poseł 3 kadencji Sejmu, wiceminister edukacji w rządzie Jerzego Buzka.   więcej  >>
WSZYSTKICH BIOGRAMÓW:  26 na 1 stronach
wyszukiwarka   admin   najnowsze 
za: Promieniści nr 10/86 z 1987-02-16
kalendarz:
1989-04-20Rejestracja Solidarności Rolników Indywidualnych
1984-04-20Odrzucenie propozycji uwolnienia, w zamian za wyrzeczenie się działalności politycznej
Internetowe Archiwum Opozycji Demokratyczej w Małopolsce lat 1976-1989
           Realizowane przy współudziale Stowarzyszenia dla Małopolski            
poleć ten serwis znajomemu