forum     goście     linki     kontakt     szukaj     start         
Nasze informacje
Wystawa
Archiwum
Tamte czasy
Nasza sonda
Adam Michnik nie został zaproszony na prezydencką uroczystość z okazji Marca 68. Fakt ów oceniasz:
negatywnie
pozytywnie
zobacz wyniki
archiwum sond

Małopolska
ENCYKLOPEDIA
Nazwa Studenckie Komitety Solidarności
Opis Studenckie Komitety Solidarności (SKS) - grupy młodzieży tworzące się od 1977 roku w środowiskach akademickich jako namiastka niezależnej organizacji studenckiej. Pierwszy SKS zawiązał się w 1977 w Krakowie po zabójstwie S. Pyjasa i wielotysięcznej manifestacji młodzieży (wyd. pisma "Indeks" i "Sygnał"). Kolejne powstały w: Warszawie, Wrocławiu (wyd. biuletyn "Podaj dalej"), Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku (wyd. czasopismo "Bratniak", w 1979 przekształcił się w Ruch Młodej Polski). Studenckie Komitety Solidarności dążyły do reprezentowania interesów środowiska akademickiego, przeciwstawiały się wpływom SZSP. Liczyły ponad 1 tys. czł. i sympatyków; prowadziły samokształcenie, akcje propagandowe i protestacyjne, wspierały działalność Towarzystwa Kursów Naukowych, współpracowały z KOR i ROPCiO, uczestniczyły w kolportażu prasy i wydawnictw niezależnych. Członkami SKS byli m.in.: A. Hall, A. Rybicki, L. Dorn, P. Łukasiewicz. W latach 1980-81 członkowie Studenckich Komitetów Solidarności organizowali Niezależne Zrzeszenie Studentów.Internetowe Archiwum Opozycji Demokratyczej w Małopolsce lat 1976-1989
           Realizowane przy współudziale Stowarzyszenia dla Małopolski            
poleć ten serwis znajomemu