forum     goście     linki     kontakt     szukaj     start         
Nasze informacje
Wystawa
Archiwum
Tamte czasy
Nasza sonda
Adam Michnik nie został zaproszony na prezydencką uroczystość z okazji Marca 68. Fakt ów oceniasz:
negatywnie
pozytywnie
zobacz wyniki
archiwum sond

Małopolska
Znaleziono pozycji: 393
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij nazwę, aby zobaczyć szczegóły

KALENDARIUM WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH
Nazwa Data Miejscowość
Premiera Wesela  1901-03-16  Kraków 
Powstanie TOPR  1909-10-29  Zakopane 
Odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie  1910-07-15  Kraków 
Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej  1914-08-06  Kraków 
Bitwa pod Łowczówkiem  1914-12-24  Łowczówek 
Bitwa Gorlicka  1915-05-02  Gorlice 
Wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej  1918-10-31  Kraków 
Założenie Akademii Górniczo-Hutniczej  1919-04-08  Kraków 
Pierwsze posiedzenie Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich  1919-10-12  Kraków 
Otwarcie fabryki chemicznej w Mościcach  1930-01-18  Mościce 
Pogrzeb Józefa Piłsudskiego  1935-05-18  Kraków 
Otwarcie kolei linowej na Kasprowy Wierch  1936-02-21  Zakopane 
Umiera siostra Faustyna Kowalska  1938-10-05  Kraków 
Utworzenie Generalnej Guberni  1939-10-26  Kraków 
Sonderaktion Krakau  1939-11-06  Kraków 
Pierwszy transport Żydów do obozu w Oświęcimiu  1942-03-26  Oświęcim 
Rozbicie sztabu Okręgu Kraków AK  1944-03-24  Kraków 
Zamach na Koppego  1944-07-11  Kraków 
Trzeci Most  1944-07-25  Wał Ruda 
Krwawa Wigilia w Ochotnicy  1944-12-23  Ochotnica Dolna 
Wyzwolenie Krakowa  1945-01-18  Kraków 
Wyzwolenie obozu w Oświęcimiu  1945-01-27  Oświęcim 
Pierwszy numer Dziennika Polskiego  1945-01-30  Kraków 
Pierwszy numer Tygodnika Powszechnego  1945-03-24  Kraków 
Pierwszy spust stali w kombinacie w Nowej Hucie  1952-10-23  Kraków 
Powstanie Wydawnictwa Literackiego  1953-01-10  Kraków 
Rozpoczęcie działalności kabaretu Piwnica pod Baranami  1956-05-26  Kraków 
Wybuch strajków w Poznaniu  1956-06-28  Poznań 
Przemówienie radiowe Cyrankiewicza  1956-06-29  Poznań 
Początek procesu uczestników wydarzeń poznańskich  1956-09-27  Poznań 
Wiec na Uniwersytecie Warszawskim  1956-10-09  Warszawa 
Początek VIII Plenum KC PZPR  1956-10-19  Warszawa 
Antystalinowskie przemówienie Gomułki  1956-10-20  Warszawa 
Powołanie Ogólnopolskiego Klubu Postępowej Inteligencji Katolickiej  1956-10-23  Warszawa 
Przemówienie Gomułki na Placu Defilad  1956-10-24  Warszawa 
Prymas Stefan Wyszyński zwolniony z ośrodka odosobnienia  1956-10-29   
Umorzenie spraw, związanych z wypadkami poznańskimi  1956-11-04  Poznań 
Uchwalenie ustawy o Radach Robotniczych  1956-11-19  Warszawa 
Utworzenie Związku Młodych Demokratów  1956-11-30  Warszawa 
Powstanie Rewolucyjnego Związku Młodzieży  1956-12-07  Warszawa 
Powstanie Związku Młodzieży Socjalistycznej  1957-01-02  Warszawa 
Samorozwiązanie Związku Młodych Demokratów  1957-01-16   
Wybory do Sejmu, powstanie koła poselskiego ZNAK  1957-01-20   
Manifest rewizjonistów Leszka Kołakowskiego  1957-02-04  Warszawa 
Strajk tramwajarzy w Łodzi  1957-08-12  Łódź 
Likwidacja tygodnika Po prostu  1957-10-02  Warszawa 
Manifestacje studenckie w Warszawie przeciwko zamknięciu tygodnika Po prostu  1957-10-03  Warszawa 
Gomułka mówi do dziennikarzy: albo z partią, albo przeciwko  1957-10-05  Warszawa 
Plenum KC zapowiada walkę z dogmatyzmem i rewizjonizmem w partii  1957-10-24  Warszawa 
Likwidacja Rad Robotniczych  1958-04-00   
Hanna Skarżyńska-Rewska skazana na 3 lata za kolportowanie paryskiej Kultury  1958-07-00   
Demonstracje w Nowej Hucie przeciwko usunięciu krzyża  1960-04-17  Kraków 
Aresztowanie grupy młodzieży próbującej tworzyć organizację konspiracyjną  1960-05-07   
Skazanie osób próbujących założyć organizację konspiracyjną  1961-05-29   
Śmierć dziennikarza i pracownika PAN Henryka Hollanda  1961-12-25   
Ostatnie posiedzenie Klubu Krzywego Koła  1962-02-01  Warszawa 
Rozpoczęcie działalności Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności  1962-03-00   
Powstaje Polityczny Klub Dyskusyjny  1962-09-00  Warszawa 
List 34  1964-03-14   
Aresztowania wśród natolińczyków  1964-04-06   
Wiec poparcia wobec Listu 34  1964-04-15  Warszawa 
10 sygnatariuszy "Listu 34" protestuje przeciwko poparciu intelektualistów brytyjskich  1964-04-28   
Aresztowanie Melchiora Wańkowicza  1964-10-05   
Skazanie Melchiora Wańkowicza  1964-11-09   
Konfiskata memoriału Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego  1964-11-14   
Aresztowanie Kuronia i Modzelewskiego  1965-03-19  Warszawa 
Prokuratura wszczyna śledztwo przeciwko trzem pisarzom, publikującym w prasie emigracyjnej  1965-07-00  Warszawa 
Wyroki za List otwarty: Jacek Kuroń skazany na 3 lata, a Karol Modzelewski na 3,5 roku więzienia  1965-07-19  Warszawa 
Jan Nepomucen Miller skazany na 3 lata za zamieszczanie pod pseudonimem artykułów w londyńskich Wiadomościach  1965-09-18   
Manifestacje uliczne w Warszawie  1966-06-22  Warszawa 
Petycja domagającą się uwolnienia z więzienia Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego  1966-10-21  Warszawa 
List do rektora UW podpisany przez 1036 studentów i 150 pracowników naukowych  1967-02-14  Warszawa 
Nina Karsov oskarżona o przechowywanie materiałów do publikacji zagranicznych  1967-10-04   
Demonstracja pod pomnikiem Mickiewicza po ostatnim spektaklu Dziadów Adama Mickiewicza  1968-01-30  Warszawa 
Wyrok 3 lat dla Janusza Szpotańskiego, autora satyrycznej opery Cisi i gęgacze, czyli Bal u Prezydenta  1968-02-06   
Stefan Kisielewski mówi o dyktaturze ciemniaków  1968-02-29  Warszawa 
W Warszawie wybuchają trwające kilka dni zamieszki uliczne  1968-03-00   
Adam Michnik i Henryk Szlajfer relegowani z UW  1968-03-04   
Wiec na UW w obronie Michnika i Szlajfera, przerwany brutalną interwencją milicji  1968-03-08  Warszawa 
Przemówienie Gomułki do aktywu partyjnego Warszawy  1968-03-19  Warszawa 
Usunięcie z UW profesorów, którzy poparli żądania studentów  1968-03-25  Warszawa 
Początek akcji represyjnego skreślania studentów  1968-03-29   
Nagonka przedstawicieli wszystkich klubów w Sejmie na posłów ZNAKU  1968-04-09  Warszawa 
Aresztowania wśród studentów w związku z akcją ulotkową przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację  1968-09-00   
Józef Dajczgewand i Sławomir Kretkowski skazani na 2,5 roku za udział w wydarzeniach marcowych  1968-11-25  Warszawa 
Kuroń i Modzelewski skazani na 3,5 roku za wywoływanie niepokojów studenckich  1969-01-15   
Adam Michnik skazany na 3 lata za udział w wydarzeniach marcowych  1969-02-10   
Antoni Zambrowski skazany na 2 lata za udział w wydarzeniach marcowych  1969-02-21   
Wyroki po 1,5 roku dla Ireny Lasoty, Ireny Grudzińskiej i Teresy Boguckiej za udział w wydarzeniach marcowych  1969-04-15   
Aresztowanie Macieja Kozłowskiego i Marii Tworkowskiej  1969-05-27   
Pierwszy numer Biuletynu wydanego przez organizację Ruch  1969-11-00   
Ksiądz Czesław Sadłowski skazany na 3 miesiące aresztu za wyświetlanie filmów o tematyce religijnej  1970-01-21   
Proces tzw. grupy taterników  1970-02-09   
Aresztowanie kilkudziesięciu osób związanych z grupą Ruch  1970-06-20   
Poczatek strajków i manifestacji ulicznych w Trójmieście  1970-12-14  Gdańsk 
Edward Gierek zastępuje Władysława Gomółkę  1970-12-20   
Kolejny strajk w Stoczni Szczecińskiej  1971-01-22  Szczecin 
Strajk kilku zakładów przemysłu tekstylnego w Łodzi  1971-02-11  Łódź 
Proces przywódców organizacji Ruch  1971-09-21   
Wysadzenie auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu  1971-10-06  Opole 
Wyroki w procesie braci Kowalczyków  1972-10-08   
Premiera Dziadów w reżyserii Konrada Swinarskiego.  1973-02-18  Kraków 
Pierwszy numer kwartalnika politycznego Aneks  1973-03-00   
Powstanie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich  1973-03-26   
List 15  1974-12-15   
List 59  1975-12-05   
Memoriał 101  1976-01-31   
Sejm wprowadza do konstytucji kontrowersyjne zapisy o kierowniczej roli PZPR i sojuszu z ZSRR  1976-02-10   
Ogłoszenie programu Polskiego Porozumienia Niepodległościowego  1976-05-03   
Strajki i demonstracje w kilku miastach Polski w wyniku ogłoszonej dzień wcześniej radykalnej podwyżki cen żywności  1976-06-25   
Cykl listów do władz przeciw wyrokom w procesach uczestników wydarzeń w Radomiu i w Ursusie  1976-07-00   
Pierwszy proces uczestników strajku w Ursusie  1976-07-17   
Powołanie Komitetu Obrony Robotników  1976-09-23   
Ukazuje się pierwszy Komunikat KOR  1976-09-29   
Ukazuje się pierwszy numer powielanego pisma U progu  1976-10-00   
Apel KOR o powołanie komisji sejmowej dla zbadania okoliczności wydarzeń czerwcowych  1976-11-15   
Pierwszy numer podziemnego pisma literackiego Zapis  1977-01-00   
Powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela  1977-03-26   
Rzecznikami ROPCiO zostają Andrzej Czuma i Leszek Moczulski  1977-04-15   
Pierwszy numer pisma ROPCiO Opinia  1977-04-30   
Aresztowanie dwunastu najaktywniejszych członków i współpracowników KOR  1977-05-00   
Zabójstwo Stanisława Pyjasa  1977-05-07  Kraków 
Powstanie Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS)  1977-05-15  Kraków 
Głodówka w warszawskim kościele św. Marcina  1977-05-24  Warszawa 
Edward Gierek ostrzega przed opozycją  1977-07-12   
W wyniku amnestii KOR-owcy i robotnicy wychodzą na wolność  1977-07-22   
Powstaje Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA  1977-09-00   
Przekształcenie KOR-u w Komitet Samoobrony Społecznej KOR  1977-09-29   
Pierwszy numer redagowanego przez członków KSS KOR miesięcznika Głos  1977-10-00   
W Gdańsku wychodzi pierwszy numer pozacenzuralnego pisma studentów związanych z ROPCiO - Bratniak  1977-10-00  Gdańsk 
W Krakowie powstaje pierwszy numer pisma środowiska SKS - Indeks  1977-10-00   
W Lublinie wychodzi pierwszy numer niezależnego pisma młodych katolików - Spotkania  1977-10-00  Lublin 
W Łodzi wychodzi pierwszy numer pozacenzuralnego kwartalnika literackiego Puls  1977-10-00  Łódź 
KOR ujawnia księgę zapisów cenzorskich  1977-11-00   
Ukazuje się przeznaczone dla wsi pismo ROPCiO Gospodarz  1977-12-25   
Deklaracja założycielska samokształceniowego Towarzystwa Kursów Naukowych  1978-01-11   
W Katowicach powstaje pierwszy Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych  1978-02-25  Katowice 
W Gdańsku powstaje KZ Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża  1978-04-29   
Ukazuje się pierwszy numer pisma Droga, redagowanego przez Leszka Moczulskiego  1978-07-00   
Ukazuje się pierwszy numer podziemnego kwartalnika Krytyka  1978-07-00   
W lubelskiej gminie Milejów powstaje pierwszy Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej  1978-07-30   
W Gdańsku ukazuje się pierwszy numer pisma KZ WZZ Robotnik Wybrzeża  1978-08-00  Gdańsk 
W Krakowie powstaje niezależne wydawnictwo Krakowska Oficyna Studentów  1978-08-00   
We wsi Zbrosza Duża powstaje Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej  1978-09-09   
We wsi Lisów w radomskiem powstaje Niezależny Związek Zawodowy Rolników  1978-09-10   
Wpisanie Krakowa na listę UNESCO  1978-09-12  Kraków 
Arcybiskup Krakowski wybrany papieżem  1978-10-16  Watykan 
We wsi Łowisko powstaje Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej  1978-11-12   
Deklaracja założycielska Komitetu Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu  1979-02-10   
Pierwszy numer pozacenzuralnego kwartalnika Res Publica  1979-03-00   
Najście bojówki SZSP na mieszkanie Jacka Kuronia  1979-03-26  Warszawa 
Pierwszy numer ukazującego się poza cenzurą czasopisma dla wsi Placówka  1979-04-00   
Próba wysadzenia pomnika Lenina w Nowej Hucie  1979-04-19  Kraków 
Pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce  1979-06-02   
W piśmie Robotnik opublikowana zostaje Karta Praw Robotniczych  1979-07-00   
Powstaje Ruch Młodej Polski  1979-07-29   
Grupa działaczy ROPCiO z Leszkiem Moczulskim na czele tworzy Konfederację Polski Niepodległej  1979-09-01   
Wspólna głodówka przedstawicieli KSS KOR i ROPCiO w kościele św. Krzyża w Warszawie  1979-10-03  Warszawa 
Pierwszy numer pozacenzuralnego kwartalnika Aspekt  1979-11-00   
Demonstracja z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, zorganizowana przez ROPCiO na Placu Zwycięstwa w Warszawie  1979-11-11  Warszawa 
Głodówka w Podkowie Leśnej  1980-05-07   
Wybuch strajków w wielu polskich miastach  1980-07-00   
Początek strajku w Stoczni Gdańskiej  1980-08-14  Gdańsk 
W Stoczni Gdańskiej powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Lechem Wałęsą na czele  1980-08-16  Gdańsk 
Początek strajku w Szczecinie  1980-08-18  Szczecin 
List 64 intelektualistów z apelem do władz o rozmowy z MKS  1980-08-20   
Początek rozmów wicepremiera Kazimierza Barcikowskiego z MKS w Szczecinie  1980-08-21  Szczecin 
Początek rozmów wicepremiera Mieczysława Jagielskiego z MKS w Gdańsku  1980-08-22  Gdańsk 
MKS w Gdańsku i MKS w Szczecinie ustalają, że najważniejszy dla obu komitetów jest postulat utworzenia wolnych związków zawodowych  1980-08-23   
W Gdańsku ukazuje się pierwszy numer codziennego biuletynu strajkowego Solidarność  1980-08-23  Gdańsk 
Utworzenie Komisji Ekspertów przy MKS w Gdańsku pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego  1980-08-24  Gdańsk 
Początek strajków na Śląsku  1980-08-29   
Podpisanie porozumienia między rządem a MKS w Szczecinie  1980-08-30  Szczecin 
W Gdańsku delegacja rządowa zgadza się na utworzenie niezależnych, samorządnych związków zawodowych  1980-08-30  Gdańsk 
Uroczyste podpisanie porozumienia między wicepremierem Mieczysławem Jagielskim a przewodniczącym MKS Lechem Wałęsą w Gdańsku  1980-08-31  Gdańsk 
Podpisanie porozumienia między delegacją rządową a MKS w Jastrzębiu  1980-09-03  Jastrzębie 
Stanisław Kania I sekretarzem KC PZPR  1980-09-06   
Powstanie MKZ NSZZ Solidarność  1980-09-15  Kraków 
Decyzja o utworzeniu ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność  1980-09-17  Gdańsk 
Zebranie inauguracyjne NSZZ Rolników  1980-09-21   
Aresztowanie przywódcy KPN Leszka Moczulskiego  1980-09-23   
Powstanie Krakowskiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów  1980-09-23  Kraków 
Literacka Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza  1980-10-09   
Powstaje Ogólnopolski Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów  1980-10-19   
Sąd Wojewódzki w Warszawie rejestruje NSZZ Solidarność  1980-10-24  Warszawa 
Solidarność ogłasza gotowość strajkową w związku z poprawkami wprowadzonymi przez sąd do statutu  1980-10-24   
Sąd Najwyższy uchyla poprawki w statucie związku  1980-11-10   
Solidarność Regionu Mazowsze ogłasza gotowość strajkową w związku z aresztowaniem Jana Narożniaka  1980-11-24   
Utworzenie Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania  1980-12-10   
Uroczyste odsłonięcie w Gdańsku Pomnika Stoczniowców poległych w 1970 roku  1980-12-16  Gdańsk 
Wprowadzenie kartek na większość artykułów żywnościowych  1981-00-00   
Początek strajku studenckiego w Łodzi  1981-01-21  Łódź 
Wojciech Jaruzelski zostaje premierem  1981-02-11   
Powołanie Tymczasowego Prezydium KKP  1981-02-12   
Zgoda rządu na 3 wolne soboty w miesiącu  1981-02-16   
Rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów  1981-02-19   
Zjazd zjednoczeniowy rolniczej Solidarności  1981-03-08  Poznań 
Jan Rulewski pobity przez policję  1981-03-19  Bydgoszcz 
KKP ogłasza na 31 marca strajk generalny w związku z wydarzeniami w Bydgoszczy  1981-03-24   
Lech Wałęsa odwołuje strajk generalny  1981-03-30   
I zjazd Niezależnego Zrzeszenia Studentów  1981-04-02   
Pierwszy numer Tygodnika Solidarność  1981-04-03   
Wystawa niezależnych wydawnictw na Politechnice Warszawskiej  1981-05-00  Warszawa 
Rejestracja przez Sąd Najwyższy NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność  1981-05-12   
Biały Marsz  1981-05-17  Kraków 
Wielka demonstracja studencka w Warszawie w obronie więzionych za przekonania  1981-05-25  Warszawa 
Powstaje Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej  1981-06-01   
Początek procesu przywódców KPN  1981-06-15   
Marsz głodowy tysięcy kobiet w Łodzi  1981-07-30  Łódź 
Blokada skrzyżowania Al. Jerozolimskich i Marszałkowskiej w Warszawie  1981-08-03  Warszawa 
Pierwsza tura I Zjazdu Solidarności  1981-09-05   
Biuro Polityczne KC PZPR oświadcza: socjalizmu będziemy bronić jak niepodległości Polski  1981-09-16   
Druga tura zjazdu Solidarności  1981-09-26   
Powstaje Klub Służby Niepodległości  1981-09-28   
Jaruzelski zastępuje Stanisława Kanię na stanowisku I sekretarza KC PZPR  1981-10-18   
Początek ogólnopolskiego strajku Niezaleznego Zrzeszenia Studentów  1981-11-20   
W Warszawie zawiązuje się Klub Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość  1981-11-22  Warszawa 
Wojciech Jaruzelski: czasu mamy coraz mniej, by zatrzymać bieg niebezpiecznych zdarzeń  1981-11-28   
Pacyfikacja Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie  1981-12-02  Warszawa 
Wprowadzenie stanu wojennego  1981-12-13   
Podczas pacyfikacji strajkującej kopalni Wujek ginie 9 górników  1981-12-16   
W Warszawie ukazuje się pierwszy numer podziemnych Wiadomości  1981-12-17  Warszawa 
Koniec ostatniego w Polsce strajku okupacyjnego w kopalni Piast w Gliwicach  1981-12-28  Gliwice 
Jerzy Kropiwnicki i Andrzej Słowik skazani na 4,5 roku więzienia  1981-12-30   
W Warszawie ukazuje się pierwszy numer podziemnego pisma KOS  1982-01-00   
Weryfikacja dziennikarzy  1982-01-00   
Powstaje Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ Solidarność  1982-01-13   
W Krakowie powstaje Tajna Komisja Regionalna  1982-01-21   
W Warszawie ukazuje się pierwszy numer pisma Wola  1982-01-21  Warszawa 
Lech Wałęsa otrzymuje decyzję o internowaniu  1982-01-26   
Proces organizatorów strajku w Wyższej Szkole Morskiej  1982-02-03  Gdynia 
W Warszawie ukazuje się pierwszy numer Tygodnika Mazowsze  1982-02-11  Warszawa 
Śmierć sierżanta MO Zdzisława Karosa  1982-02-23   
W Tygodniku Mazowsze odbywa się polemika o koncepcji dalszego funkcjonowania podziemia  1982-03-00  Warszawa 
Czesław Kiszczak informuje, że od 13 grudnia internowano łącznie 6647 osób  1982-03-01   
W Białymstoku powstaje Tymczasowa Komisja Regionalna NSZZ Solidarność  1982-03-20  Białystok 
W Paryżu ukazuje się pierwszy numer miesięcznika Kontakt  1982-04-01  Paryż 
W Warszawie zostaje nadana pierwsza audycja Radia Solidarność  1982-04-12  Warszawa 
Powstanie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej - podziemnego kierownictwa Solidarności  1982-04-22   
Powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność  1982-04-23   
W Warszawie zawiązuje się Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności  1982-04-24  Warszawa 
W wielu miastach Polski masowe demonstracje i walki uliczne z milicją  1982-05-01   
W Gdańsku powstaje tajna Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność  1982-05-06  Gdańsk 
W Warszawie powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarność Mazowsze  1982-05-08  Warszawa 
Brutalny atak ZOMO na uczestników mszy za Ojczyznę  1982-05-13  Kraków 
We Wrocławiu Kornel Morawiecki tworzy Solidarność Walczącą  1982-06-00  Wrocław 
Uwolnienie Jana Narożniaka  1982-06-07  Warszawa 
Powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  1982-06-30   
TKK powołuje Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność w Brukseli  1982-07-00  Bruksela 
W Poznaniu powstaje Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska  1982-08-10  Poznań 
W Kwidzyniu 81 internowanych zostaje pobitych przez służbę więzienną  1982-08-14  Kwidzyń 
Powstaje Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników  1982-08-15   
W Warszawie aresztowany zostaje Zbigniew Romaszewski  1982-08-29  Warszawa 
Masowe demonstracje w rocznicę porozumień sierpniowych  1982-08-31   
W Lubinie trzy osoby zastrzelone przez milicję  1982-08-31  Lubin 
Aresztowanie internowanych członków KSS KOR  1982-09-03   
Aresztowanie Jana Józefa Lipskiego  1982-09-15   
Aresztowanie członka TKK Władysława Frasyniuka  1982-10-05   
Wyrok w procesie przywódców KPN  1982-10-08   
TKK oświadcza: NZSS Solidarność może być rozwiązany jedynie na mocy decyzji swych członków  1982-10-09   
Zastrzelenie Bogdana Włosika przez UB w Nowej Hucie  1982-10-13  Kraków 
Próba przeprowadzenia 8-godzinnego strajku w całej Polsce  1982-11-10   
Lech Wałęsa zwolniony z internowania  1982-11-12   
Władysław Frasyniuk skazany na 6 lat więzienia  1982-11-24  Wrocław 
Aresztowanie Janusza Pałubickiego  1982-12-27  Poznań 
Zawieszenie stanu wojennego  1982-12-31   
3600 osób aresztowanych w 1982 roku z powodów politycznych  1983-01-04   
Oświadczenie TKK: konieczne są działania prowadzące do załamania się obecnej dyktatury  1983-01-22   
Wyroki w sprawie organizatorów Radia Solidarność  1983-02-17   
Informacja Kiszczaka o osiągnięciach stanu wojennego  1983-03-22   
Spotkanie Lecha Wałęsy z TKK  1983-04-09   
Ogłoszenie programu organizacji Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość  1983-05-00   
Ogłoszenie programu środowiska Głosu  1983-05-00   
Najście bojówki SB na Komitet Prymasowski w warszawskim kościele św. Marcina  1983-05-03  Warszawa 
Śmiertelne pobicie przez milicję Grzegorza Przemyka  1983-05-12  Warszawa 
W Toruniu powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarność  1983-05-18  Toruń 
Wyroki w procesie warszawskiego MRK Solidarność  1983-05-19  Warszawa 
Wyrok śmierci na Zdzisława Najdera  1983-05-28   
Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski  1983-06-16   
Wyrok 5 lat dla Edmunda Bałuki  1983-06-30   
Zniesienie stanu wojennego  1983-07-22   
Aresztowanie Władysława Hardka, szefa Regionu Małopolska  1983-08-19   
Publikacja Założeń programowych w piśmie Niepodległość  1983-09-00   
Ukazuje się też program pisma Polityka Polska  1983-10-00   
Przyznanie Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla  1983-10-05   
Urban proponuje aresztowanym przywódcom Solidarności wolność, pod warunkiem zgody na emigrację  1983-11-04   
Aresztowanie Józefa Teligi  1983-12-12   
Prokuratorski zarzut dla księdza Jerzego Popiełuszki  1983-12-12   
Aby jawnie przyznawać się do deptania prawa, trzeba być durniem - list więzionego A. Michnika do Kiszczaka  1983-12-25   
Tygodnik Mazowsze: 244 więźniów politycznych  1984-01-00   
Nowe prawo prasowe  1984-01-26   
Uprowadzenia działaczy Solidarności  1984-02-00   
Morderstwo Piotra Bartoszcze  1984-02-07   
Protest przeciwko zdejmowaniu krzyży w klasach  1984-03-07   
Odrzucenie propozycji uwolnienia, w zamian za wyrzeczenie się działalności politycznej  1984-04-20   
Powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarność Ziemia Łódzka  1984-05-13  Łódź 
TKK wzywa do bojkotu wyborów do rad narodowych  1984-05-15   
Józef Pinior skazany na 4 lata więzienia  1984-05-24   
Aresztowanie 1981 Bogdana Lisa  1984-06-08   
Początek procesu przeciwko działaczom KSS KOR  1984-07-13   
Amnestia dla więźniów politycznych  1984-07-22   
Projekt wprowadzenia kary banicji  1984-09-04   
Funkcjonariusze SB porywają i mordują ks. Jerzego Popiełuszko  1984-10-19   
Aresztowanie trzech sprawców porwania ks. Jerzego Popiełuszko  1984-10-27   
Z zalewu we Włocławku wyłowione zostają zwłoki ks. Jerzego Popiełuszki  1984-10-30   
Powstają jawne komitety obywatelskie przeciw przemocy  1984-11-00   
Wycofanie się Polski z Międzynarodowej Organizacji Pracy  1984-11-00   
Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie  1984-11-03  Warszawa 
Blumsztajn odesłany do Francji  1985-02-05   
Skazanie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki  1985-02-07   
Aresztowanie Frasyniuka, Lisa i Michnika  1985-02-13  Gdańsk 
Głodówka w Podkowie Leśnej w obronie Marka Adamkiewicza  1985-03-17  Podkowa Leśna 
Ogłoszenie deklaracji Ruchu Wolność i Pokój  1985-04-14  Kraków 
Proces Adama Michnika, Bogdana Lisa i Władysława Frasyniuka  1985-05-23  Gdańsk 
OPZZ przejmuje majątek rozwiązanych związków zawodowych  1985-06-00   
Aresztowanie Tadeusza Jedynaka, członka TKK z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  1985-06-17   
Publikacja raportu Polska 5 lat po Sierpniu  1985-08-00   
Według Urbana w Polsce jest 363 więźniów politycznych  1985-10-00   
Czesław Bielecki rozpoczyna głodówkę  1985-10-13   
Śmierć studenta Marcina Antonowicza  1985-11-02  Olsztyn 
Skazanie za współpracę z Solidarnością Adama Hodysza i Piotra Siedlińskiego  1985-11-25  Słupsk 
Wojciech Jankowski skazany za odmowę służby wojskowej  1985-12-23  Gdynia 
Aresztowanie Bogdana Borusewicza, członka TKK  1986-01-09  Gdańsk 
Aresztowanie działaczy WiP Jacka Czaputowicza i Piotra Niemczyka  1986-02-19   
Proces działaczy KPN  1986-03-03   
Wyrok 2 lat dla Seweryna Jaworskiego  1986-05-15   
Aresztowanie ukrywającego się od 1981 roku Zbigniewa Bujaka  1986-05-31   
Uchwalenie ustawy umożliwiającej amnestię dla wszystkich więźniów politycznych  1986-07-17   
Zwolnienie 225 więźniów politycznych  1986-09-11   
TKK oświadcza: konieczne jest przywrócenie pluralizmu związkowego  1986-09-21   
Utworzenie w Gdańsku przez Lecha Wałęsę Tymczasowej Rady Solidarności  1986-09-30  Gdańsk 
Jawne związkowe rady regionalne powstają w Lublinie, na Górnym Śląsku, w Łodzi, Poznaniu i w Krakowie  1986-10-00   
Wnioski o rejestrację wolnych związków zawodowych  1986-11-00   
Solidarność zostaje przyjęta do Światowej Konfederacji Pracy  1986-11-18   
Powstaje Tymczasowa Rada Konsultacyjna Rolników NSZZ Solidarność  1986-11-23   
Powstaje Rada Konsultacyjna przy przewodniczącym Rady Państwa  1986-12-06   
Powstaje Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność  1986-12-10   
Powstaje Tymczasowa Krajowa Rada Rolników Solidarność  1987-02-15   
Seminarium Pokój międzynarodowy i Porozumienia Helsińskie  1987-05-07   
Na zaproszenie Lecha Wałęsy spotyka się w Gdańsku 62 intelektualistów  1987-05-31  Gdańsk 
Ukazuje się pierwszy oficjalny numer pisma Res Publica  1987-06-00   
Pierwszy happening Pomarańczowej Alternatywy  1987-06-01  Wrocław 
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski  1987-06-08   
Józef Czyrek spotyka się z przedstawicielami KIK-ów z całej Polski  1987-07-11   
Rozwiązanie TKK, powołanie jawnej Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność  1987-10-25   
Aresztowanie Kornela Morawieckiego, lidera Solidarności Walczącej, ukrywającego się od 1981 roku  1987-11-09  Wrocław 
Odbywa się referendum nt. tempa i zakresu reform politycznych i gospodarczych, zbojkotowane przez opozycję  1987-11-29   
We Wrocławiu powstaje jawna Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarność  1987-12-03   
Zaprzestanie zagłuszania Radia Wolna Europa  1988-01-01   
Powstaje jawna Regionalna Komisja Wykonawcza Regionu Górnośląskiego  1988-02-26   
Rozpoczyna się strajk w Hucie im. Lenina w Krakowie  1988-04-26  Kraków 
Rozpoczyna się strajk w Hucie Stalowa Wola  1988-04-29  Stalowa Wola 
Uwolnienie dwóch liderów Solidarności Walczącej  1988-04-30   
Początek strajku w Stoczni Gdańskiej  1988-05-02  Gdańsk 
Pacyfikacja strajku w Hucie im. Lenina przez oddziały ZOMO  1988-05-05  Kraków 
Koniec strajku w Stoczni Gdańskiej  1988-05-10  Gdańsk 
Początek strajku w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu  1988-08-15  Jastrzębie 
Początek strajku w Porcie Szczecińskim  1988-08-17  Szczecin 
Poufne rozmowy między Andrzejem Stelmachowskim a Józefem Czyrkiem  1988-08-20   
Początek strajku w Stoczni Gdańskiej  1988-08-22  Gdańsk 
Kiszczak ogłasza gotowość podjęcia rozmów  1988-08-26   
Pierwsze spotkanie Wałęsy z Kiszczakiem  1988-08-31   
Kolejne spotkania przygotowawcze do okrągłego stołu  1988-09-15   
Mieczysław Rakowski podejmuje decyzję o likwidacji Stoczni Gdańskiej  1988-11-01   
Debata Lecha Wałęsy z przewodniczącym oficjalnych związków Alfredem Miodowiczem  1988-11-30   
Lech Wałęsa z wizytą w Paryżu  1988-12-09   
Powstaje Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ Solidarność  1988-12-18   
Z komunikatu plenum KC PZPR: Komitet Centralny widzi potrzebę i możliwość włączenia do systemu politycznego konstruktywnej opozycji  1989-01-16   
Śmierć znanego z działalności patriotycznej ks. Stefana Niedzielaka, zamordowanego przez nieznanych sprawców  1989-01-21  Warszawa 
KKW NSZZ S traktuje uchwałę plenum KC PZPR jako zasadniczy krok w kierunku dialogu społecznego  1989-01-22   
Śmierć duszpasterza białostockiej Solidarności ks. Stanisława Suchowolca  1989-01-30   
Rozpoczęcie obrad Okrągłego Stołu  1989-02-06   
Uchwała KKW S w sprawie wyborów  1989-04-07   
Komitet Obywatelski Solidarność obejmuje patronatem kampanię wyborczą kandydatów S do Sejmu i Senatu  1989-04-08   
Ukazuje się ostatni (290) numer Tygodnika Mazowsze  1989-04-12   
Sąd Wojewódzki w Warszawie rejestruje NSZZ Solidarność  1989-04-17   
Rejestracja Solidarności Rolników Indywidualnych  1989-04-20   
W Warszawie pochód Solidarności gromadzi ponad 100 tys. osób  1989-05-01   
Ukazuje się pierwszy nr Gazety Wyborczej  1989-05-08   
Sąd Wojewódzki w Warszawie odrzuca wniosek o rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów  1989-05-23   
Ukazuje się pierwszy numer reaktywowanego Tygodnika Solidarność  1989-06-02   
Wybory do Sejmu i Senatu  1989-06-04   
Spotkanie przedstawicieli środowisk związkowych, opozycyjnych wobec Lecha Wałęsy  1989-06-10   
Artykuł Adama Michnika Wasz prezydent, nasz premier  1989-07-03   
Inauguracyjne posiedzenie Sejmu i Senatu  1989-07-04   
W Krynicy Morskiej zamordowany zostaje ks. Sylwester Zych  1989-07-10   
Zgromadzenie Narodowe wybiera prezydentem Wojciecha Jaruzelskiego  1989-07-19   
Lech Wałęsa proponuje w Sejmie koalicję OKP z ZSL i SD  1989-08-07   
Spotkanie Lech Wałęsa z szefami ZSL i SD  1989-08-17   
Jaruzelski desygnuje na premiera kandydata OKP Tadeusza Mazowieckiego  1989-08-19   
Sejm akceptuje kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera  1989-08-24   
Wisława Szymborska laureatką Nagrody Nobla  1996-10-03  Kraków 
Powstanie województwa małopolskiego  1999-01-01  Kraków 

do wyszukiwarki

Internetowe Archiwum Opozycji Demokratyczej w Małopolsce lat 1976-1989
           Realizowane przy współudziale Stowarzyszenia dla Małopolski            
poleć ten serwis znajomemu