forum     goście     linki     kontakt     szukaj     start         
Nasze informacje
Wystawa
Archiwum
Tamte czasy
Nasza sonda
Adam Michnik nie został zaproszony na prezydencką uroczystość z okazji Marca 68. Fakt ów oceniasz:
negatywnie
pozytywnie
zobacz wyniki
archiwum sond

Małopolska
WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW 
2005-06-21
Drogi do wolności
Niecodzienną wystawę oglądać można w Elbudzie przy ul. Wadowiddej. Z okazji 25-lecia powstania Solidarności otwarto tam ekspozycję dokumentów i pamiątek obrazujących tworzenie "Solidarności" i dochodzenie Polski do niepodległości.

To wystawa edukacyjna, obliczona na wizyty młodzieży, dla której wszystko jest historią, Początki polskiej państwowości, okres monarchii, walki o niepodległość spod władzy zaborców i wręczcie walka naszych ojców i dziadków o wyzwolenie moralne, duchowe i polityczne spod wpływów nieformalnych okupantów już w okresie PRL.

Wystawa ukazuje różne drogi Polski do niepodległości, wolności, suwerenności. Od zarania polskich dziejów do czasów współczesnych. Tutaj spotyka się tych władców, dzięki .którym Polska rosła w siłę. Tych bojowników, którzy nie godzili się z rolą poddanych w okresie rozbiorów. Tych, którzy postanowili walczyć o "naszą i waszą wolność" daleko poza granicami Ojczyzny. Kiedy 1918 rok przyniósł Polsce upragnioną wolność, po 123 latach niewoli; zaraz trzeba było stanąć w obronie tej wolności. Rok 1939, podwójna agresja, ze strony wrogów oczywistych - Niemiec i tych utajonych - Rosji. Potem wyzwolenie. Ale jakie to wyzwolenie. Można powiedzieć, że tylko wyswobodzenie ziem spod wpływów okupanta niemieckiego. Ale czy to była wolność?

Kolejne lata: 1956, 1968, 1970, 1976,1980,1981 potwierdzały, że normalnym ludziom nie o taką wolność chodziło. Te rocznice to nie tylko dążenie do zdobyczy materialnych, do poprawy losu każdego obywatela państwa znad Wisły, to również dążenie do swobody myśli, do wolności poglądów politycznych, do wolności religijnej. I wreszcie jutrzenka swobody - rok 1989. Dzięki ofiarności, poświęceniu wielu ocaliliśmy własną tożsamość. Dlatego ofiary ks. Jerzego Popiełuszki, górników z kopalni Wujek, stoczniowców i hutników nie mogą iść w zapomnienie. Ta wystawa przypomina nam o tym, że konieczna jest refleksja.

Wśród uczestników uroczystego otwarcia wystawy, odbywającej się pod patronatem kapelana Solidarności ks. kanonika Tadeusza Zaleskiego pełno było osób, które w początkach lat osiemdziesiątych stanowili serce opozycyjnej działalności w regionie krakowskim. Wymieniali się uwagami i informacjami na temat ileż to teczek władze komunistyczne poświęciły ich skromnym osobom.

Wystawę w Elbudzie oglądać moża we wtorki, środy i czwartki w godz. 12-15.

MAS
Gazeta Krakowska, 2005-06-21 
za: Promieniści nr 10/86 z 1987-02-16
Internetowe Archiwum Opozycji Demokratyczej w Małopolsce lat 1976-1989
           Realizowane przy współudziale Stowarzyszenia dla Małopolski            
poleć ten serwis znajomemu