forum     goście     linki     kontakt     szukaj     start         
Nasze informacje
Wystawa
Archiwum
Tamte czasy
Nasza sonda
Adam Michnik nie został zaproszony na prezydencką uroczystość z okazji Marca 68. Fakt ów oceniasz:
pozytywnie
negatywnie
zobacz wyniki
archiwum sond

Małopolska
WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW 
2010-10-31
Żdana Łukawiecka-Lassota
18 marca 2010 r. odeszła do Pana, urodzona w Śniatyniu na Ukrainie, Żdana Lassota, córka Bohdana Łukawieckiego, nauczyciela greki i łaciny oraz Wandy z domu Sebastian.

W latach 50. wywieziona wraz z rodzicami i dwoma siostrami na Sybir skąd powróciła po ośmiu latach. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i podjęła pracę psychologa w szpitalu MSWiA, skąd w roku 1971 została wyrzucona z powodu poparcia, jakie wyrażała dla protestów robotniczych. Przez 13 lat pracowała w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży przy Alei Pokoju w Krakowie.

Od 1980 roku aktywnie działała w powstałym wówczas NSZZ Solidarność, będąc przewodniczącą komisji zakładowej i uczestnicząc jako Regionalny Koordynator w pracach Komisji Służby Zdrowia związku. W stanie wojennym wspierała ruch konspiracyjny, opiekując się równocześnie swoim mężem, początkowo internowanym, a następnie aresztowanym i sądzonym za działalność opozycyjną.

W latach 1984- 1994 opiekowała się swoimi schorowanymi rodzicami pracując jednocześnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu. W tym czasie rozpoczęła także swoją działalność społeczną, powołując w 1990 roku Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Praktycznej w Oświęcimiu. We własnym mieszkaniu, opiekując się starymi, schorowanymi po przejściach wieloletniego zesłania na Syberię, Rodzicami, jednocześnie zorganizowała i prowadziła świetlicę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci z rodzin patologicznych z okolicznych osiedli. W najtrudniejszych przypadkach dzieci miały zapewniony całodobowy pobyt w świetlicy, czyli w jej prywatnym mieszkaniu. Na podstawie doświadczeń prowadzonego w Oświęcimiu Towarzystwa, w 1995 roku p. Żdana Łukawiecka-Lassota powołała w Krakowie Fundację Szkoła Praktyczna, w której oprócz osób fizycznych fundatorami byli także: Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Stowarzyszenie Krakowskie Forum Rozwoju, Izba Rzemieślnicza w Krakowie, Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii Krakowskiej.

We własnym domu, przy ul. Księżarskiego 11 w Krakowie, od 2000 roku prowadziła całodobową świetlicę dla zaniedbanych dzieci z rodzin patologicznych z Pychowic i Osiedla Ruczaj Zaborze w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum. W okresie lat 2007-2009, również w swoim domu, prowadziła Mieszkanie Chronione dla usamodzielniających się dziewcząt, które po ukończeniu 18 roku życia zmuszone były opuścić domy dziecka.

Oprócz tej zorganizowanej działalności p. Żdana Łukawiecka-Lassota przez całe swoje życie udzielała wsparcia i pomocy w niezliczonych indywidualnych przypadkach dorosłych i dzieci takiej pomocy potrzebujących.

W latach 1992-1998 pełniła honory żony urzędującego wówczas prezydenta Krakowa, co przy Jej niezwykłej skromności nie było dla Niej łatwe. Umiała jednak bez trudu zjednać sobie przychylność i sympatię nawet koronowanych głów, pozostając jednocześnie w przyjaźni z pracownikami najniższych szczebli.

za: "U Bożego Miłosierdzia", Gazetka Parafialna Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kraków-Pychowice nr 22 (50) październik 2010.
WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW  
za: Promieniści nr 10/86 z 1987-02-16
kalendarz:
1989-04-20Rejestracja Solidarności Rolników Indywidualnych
1984-04-20Odrzucenie propozycji uwolnienia, w zamian za wyrzeczenie się działalności politycznej
Internetowe Archiwum Opozycji Demokratyczej w Małopolsce lat 1976-1989
           Realizowane przy współudziale Stowarzyszenia dla Małopolski            
poleć ten serwis znajomemu